Haku

Keskisuomalainen maisema ja kulttuuriympäristö maalaustaiteessa

Keski-Suomen museon osuus verkkonäyttelystä esittelee keskisuomalaista maisemaa, kulttuuriympäristöä ja kodin piiriä maalaustaiteessa. Kuvataiteen yhteydessä maisemalla tarkoitetaan rajattua ulkonäkymää. Se voi olla korkealta avautuva panoraama, tarkemmin rajattu ulkonäkymä tai kuvauskohteen taustalla näkyvä ympäristö. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa näkyvät ihmisen ja luonnon vuorovaikutus sekä kulttuurin eri vaiheet. Kulttuuriympäristöön kuuluvat kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Rakennusten sisä- ja ulkotila, pihat, puistot ja kadut kuuluvat rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Teokset on valittu Keski-Suomen museon taidekokoelmasta. Museo tallentaa keskisuomalaisten taiteilijoiden tuotantoa ja Keski-Suomea ja sen asukkaita esittäviä aiheita, joko alueen omien tai vierailevien taiteilijoiden toteuttamina. Teokset ajoittuvat 1900-luvun alusta vuoteen 1960 saakka.

Keski-Suomen museon taidekokoelman näkökulma kuvataiteeseen on kulttuurihistoriallinen, koska esittävä taide tallentaa maakunnan luonnon ja rakennetun kulttuuriympäristön vaiheita sekä arkista elämää. Näillä teemoilla on ollut merkittävä asema kotimaisessa taiteessa 1800-luvun lopulta lähtien ja koko 1900-luvun ajan. Kuvataiteen avulla on tuotettu ja ylläpidetty käsitystä Suomesta, suomalaisuudesta, maakuntien ominaispiirteistä ja asukkaista. Suuri osa valituista teoksista on peräisin keskisuomalaisista kodeista, ja ne olivat arjen visuaalista kulttuuria. Maalaukset kertovat myös omistajiensa makumieltymyksistä ja tuttuja paikkoja ja läheisiä henkilöitä esittävistä suosikkiaiheista.

Annala, Matti (1898–1958)
Bengts, Carl Johan (1876–1934)
Cawén, Alvar (1886–1935)
Cederström, Eva (1909–1995)
Forsblom, Manu (1926–2002)
Haapsaari, E.
Heickell, Arthur (1873–1958)
Heiska, Jonas (1873–1937)
Hämäläinen, Edvin (1877–1948)
Hämäläinen, Väinö (1876–1940)
Lehtinen, Urho (1887–1982)
Nordenstreng, Armas (1885–1964)
Ojanen, Feliks (1898–1970)
Putro, Juuso (1861–1931)
Rusanen, Jaakko (1877–1934)
Särkkä, Matti (1908–1995)
Thuresson, Harry (1897–1961)
Tuuliainen, Unto (1908–1982)
Wuorinen, myöh. Bergendahl, Lasse (1916–1996)

Teemat

Kulttuurimaisema muotoutuu

Veden äärellä

Kaupunki ja tehtaat

Kodin piiri